19 Haziran 2024
22.7 C
Edirne
Ana SayfaEDİRNEAYÇİÇEĞİNDE FİYAT 15 BİN LİRA

AYÇİÇEĞİNDE FİYAT 15 BİN LİRA

-

Ülkenin en büyük üretici firmalarından olan Trakya Birlik, bu yıl yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeğinin ton başına 15 bin liradan alınacağını açıkladı.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, ayçiçeği avans ödemesi fiyatını yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği için kilogram başına 15 lira olarak açıkladı. Trakya Birlik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Üretim maliyetlerinin çiftçilerimiz için çok daha yüksek seviyelerde oluşması, yurt içi ürün fiyatlarının belirlenmesi noktasında üretici beklenti ve taleplerini haklı olarak yükseltmektedir. Bu çerçevede ürün fiyatlarının belirlenmesinde en önemli parametre olan gümrük vergilerinin seviyesi ile devletimizce çiftçilerimize doğrudan gelir desteği olarak sunulan ödeneklerin tutarı, sonraki üretim sezonlarında ülke yeterliliği hedefine ulaşılmasında en temel etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında yüzde 0 olarak uygulanan gümrük vergileri, 01.06.2023 tarihinden itibaren DTÖ anlaşması çerçevesinde azami hadlerine yükseltilmiş ancak yukarıda sayılan nedenlerle dünya fiyatlarında yaşanan sert düşüşe ek olarak yüksek finansman maliyetinin üretici birlikleri, sanayici ve tüccar üzerinde oluşturduğu ekstra maliyet baskısıyla yurt içinde oluşan ürün fiyatları çiftçilerimizin sürdürülebilir gelir elde edebilmesinde yetersiz kalmıştır.

Bu çerçevede devletimizce ilave gümrük vergisi yoluyla ithal ürün maliyetlerinin daha yukarıda oluşmasını sağlayacak gözetim fiyatı uygulaması hayata geçirilerek ürün fiyatlarının çiftçi maliyetleriyle orantılı seviyelere yükseltilmesi hedeflenmiştir. Tüm bu gelişme ve düzenlemelerin ışığında ülkemizdeki mevcut gümrük rejimi uygulamaları, dünya rekoltesi ve beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurlarının yaşanabilecek seyri, finansman maliyetleri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametreler Birliğimizce değerlendirilerek, oluşan piyasa şartları çerçevesinde 2023/2024 sezonunda üretici ortaklarımıza uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 15 bin TL/ton avans ödemesinde bulunulması karar altına alınmıştır. Takip eden süreçte yukarıda sayılan fiyatlama parametrelerinde üretici ortaklarımız lehine oluşabilecek müspet gelişmeler değerlendirilerek ‘ön alım fiyatı’ ilan edilecek ve bu suretle nihai alım fiyatımız oluşturulacaktır. Ham yağ oranına göre yapılan alımlarda yüzde 44 yağ oranlı baz fiyata göre yüzde 1,5 oranında çarpan kullanılarak üretici ortaklarımızın teslim ettiği ürünlerin fiyatı hesaplanacaktır. Yıllara göre değişiklik göstermekle beraber ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüzde 20-30’u, faaliyet bölgesindeki ürünün ise yüzde 40-50 oranındaki bölümü birliğimizce mubayaa edilmektedir.

Ülke hasadının çok büyük oranda eylül ayının sonlarında tamamlanması beklenmektedir. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 103 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 111 bin 290 ton ayçiçeği mubayaası gerçekleştirilmiştir. Son iki üretim sezonunda gerek yağlık ayçiçeği üretim havzaları arasında oluşan fiyatlama farklılıkları gerekse de sezon içerisinde yaşanan gelişmelerle oluşan keskin fiyat hareketlilikleri çiftçilerimizin yağlık ayçiçeği üretiminde motivasyonunu ve sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. Ekim alanlarında yaşanan önemli orandaki gerilemeye ek olarak iklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerinin devam edeceği yönündeki projeksiyonlar ile birlikte değerlendirildiğinde, içinde bulunduğumuz sezona göre yüzde yüzün üzerinde üretim maliyet artışı yaşanacak 2024/2025 üretim sezonunun ekilişten hasada büyük bir titizlikle planlanarak bu istikamette çalışmalarda bulunulması ülkemiz için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeği üretiminin sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip olacaktır.”

Bir Cevap Yazın

Gözden Kaçmasın

Son Günlerde Popüler

Edirne Ticaret Borsası Side