21 Eylül 2022
16 C
Edirne
Ana SayfaEDİRNEBEKSAÇ: EDİRNE SAVAŞININ YERİNİN BİLE TESPİT EDİLEMEMESİ TALİHSİZLİKTİR

BEKSAÇ: EDİRNE SAVAŞININ YERİNİN BİLE TESPİT EDİLEMEMESİ TALİHSİZLİKTİR

-

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, 9 Ağustos 378 tarihinde gerçekleşen Edirne Savaşı’nın Edirne tarihi açısından çok önemli bir olay olduğunu söyleyerek, savaşın yaşandığı Muratçalı Köyü civarındaki alanın henüz tespit edilememiş olmasının talihsizlik olduğunu söyledi. Beksaç, “Ne yazık ki Edirne’de bu savaş hatırlanmadığı gibi savaşın meydanının da tespit edilememesi, turizm açısından büyük bir kayıptır” dedi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, (MS) 9 Ağustos 378 tarihinde gerçekleşen Edirne Savaşı’nın yerinin tespit edilememesinin, kent turizmi açısından büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Beksaç, Edirne Savaşı’nın dünya tarihinde büyük yankılar uyandıran bir savaş olduğunu kaydetti.

Beksaç, “Dünya çapında tanınanı ve dünya tarihinde büyük yankılar bırakan savaş, 9 Ağustos 378 tarihinde olmuştur. Roma ordusunun imparator Valens’in komutasındaki bizzat komuta edilen ordu, karşısında gotların kazandığı büyük bir zafer söz konusudur. Fritigern komutasındaki got federasyonu bu savaşta Roma ordusunu hemen hemen tümüyle ortadan kaldırmıştır ve savaşın çok ilginç yönlerinden biri, yenilen tarafın yani roma ordusunun 75 bin kişi olmasına karşın got ordusunu 25 bin kişi kadar vaziyette olmasıdır. Dünya tarihinde gerçekten çığır açan bir savaş.

Bu savaşın Edirne yakınların geçmiş olması, Edirne tarihinin en önemli noktalarından biri. Edirne için çok önem taşıyan bir olay. Maalesef Edirne’de çok iyi tanınmayan bir olay. Bu olay esasında İstanbul’un fethi kadar bir çığır açıp çığır kapatan olay olarak bilinmektedir. Askeri savaş tarihi açısından da yeni stratejinin ve oluşumun çıkış noktası olarak kabul edilmektedir” dedi.

Prof. Dr. Engin Beksaç, Avrupalı ve İngiliz tarihçilere göre savaşın Edirne’nin Muratçalı köyü civarında geçtiğini, yerinin ise henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Beksaç, “Savaşın vuku bulduğu alan Edirne’nin kuzeyinde Muratçalı ve çevresinde geçtiğini biliyoruz. Bazı Avrupalı tarihçiler ve İngiliz tarihçiler Muratçalı taraflarını söylemekle birlikte, bu savaşta bulunan Amelyanus Markelyanus adlı bir Romalı tarihçi, bu savaşa bizzat katılmış ve kurtulabilmiş bir tarihçi. Onun belirttiğine göre savaş bir tepede cereyan etmiş ve tepe çevresinde meydana gelmiştir. Bu da bize o bölgede bulunan Yıldız tabya olarak bildiğimiz tepeyi işaret eder gibi gözükmekte.

İlk defa bir Roma imparatorunun bizzat kendisinin savaş meydanında ölmesi ve cesedinin bile bulunmaması da tarih açısından önemli bir olgudur.

Ne yazık ki Edirne bu savaşı hatırlayamadığı gibi bu savaşın meydanının da tespit etme konusunda başarısız kalmıştır ve turizm açısından da büyük bir kayıptır bu. Avrupa’da şu anda savaş meydanlarının önemli bir turistik potansiyeli var. Savaşların yapıldığı büyük meydanlar ve büyük alanlar, geniş boyutlu bir şekilde turizme açılmış durumda. Bunların tanımı yapılıyor. Macaristan’da mesela Mohaç savaşının yapıldığı alan her ne kadar Macarlar tarafından kaybedilmiş bir savaş dahi olsa, bugün turizm açısından büyük bir katkı sağlamaktadır ve ziyaretçilere açık bulundurulmaktadır. Bunun dışında Avrupa’da pek çok benzeri savaş var. Kaldı ki Edirne savaşı gibi gerçekten büyük bir savaşın tanınmadan kalması, arazinin tespit bile edilememiş olması, büyük bir şanssızlık olarak değerlendirdiğim bir konudur” dedi.

Gözden Kaçmasın

Son Günlerde Popüler

Edirne Ticaret Borsası Side

Trakya Bölgesi