28 Mayıs 2023
15.4 C
Edirne
Ana SayfaEDİRNEEDİRNE’DE HEKİMLER ŞİDDETE KARŞI İŞ BIRAKTI

EDİRNE’DE HEKİMLER ŞİDDETE KARŞI İŞ BIRAKTI

-

Edirne’de hekimler sağlıkta şiddete karşı iki günlük iş bıraktı. Edirne Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelek bırakan hekimler, beyaz önlüklerini çıkararak, sağlıkta şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Sibel Pekdemir, “sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi” dedi.

Edirne’de hekimler sağlıkta şiddete karşı iki günlük iş bıraktı. Şiddetin son bulması isteyen sağlık çalışanları, bugüne kadar bu konudaki taleplerinin görmezden gelindiğini belirterek, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü önüne siyah çelenk bıraktı.

Edirne Tabip Odası tarafından düzenlenen basın açıklamasına Aile Hekimleri Derneği, sağlık sendikaları da destek verdi.

Basın açıklaması öncesinde Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Sibel Pekdemir ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Servet Altay tarafından Edirne İl Sağlık Müdürlüğü duvarına siyah çelenk bırakıldı.

Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Sibel Pekdemir, yaptığı basın açıklamasında sağlıkta şiddete karşı siyasi iktidarı defalarca uyarmalarına karşın bir adım atılmadığını belirterek, “Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir” dedi.

Pekdemir, “Biz sağlık emek ve meslek örgütleri olarak; bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin münferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu, gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi, bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi.

Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı. Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki; sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı “Beyaz Kod” verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır.

Sorumluların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere, şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir.

Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda, yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için, gücümüzü; her yerde, her koşulda, hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz” dedi.

Hekimler sağlıkta şiddeti beyaz önlüklerini çıkararak, alkışlarla protesto etti.

Gözden Kaçmasın

Son Günlerde Popüler

Edirne Ticaret Borsası Side

Trakya Bölgesi