24 Mayıs 2024
10.4 C
Edirne
Ana SayfaEDİRNEKURTDERE: MESLEĞİMİZ DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR

KURTDERE: MESLEĞİMİZ DEĞERSİZLEŞTİRİLİYOR

-

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Egemen Kurtdere, ekonomik krizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının hayatlarını olumsuz etkilediğini söyleyerek, ‘Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 68’nci yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yapan Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Egemen Kurtdere, TMMOB olarak mimar, mühendis ve şehir plancılarının mesleklerinin gelişmesi ve meslektaşlarının korunması için çalıştıklarını belirtti.

Mesleki olarak karşılaştıklarını sorunlara değinen Kurtdere, gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten meslektaşlarının zor koşullarda çalıştığını vurguladı.

Kurtdere, “Uzun yıllardır devam eden ve her yıl daha da derinleşen ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Kamusal yatırımların ortadan kalkması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle mesleğimiz sistematik olarak değersizleştiriliyor.

Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız giderek daha zor koşullarda çalışmaktadır” dedi.

Kurtdere, meslektaşlarının düşük ücret, özlük hakları gibi birçok sorunla yüz yüze olduğunu belirtti.

Kurtdere, “Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.

Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması engellenmektedir” dedi.

Bir Cevap Yazın

Gözden Kaçmasın

Son Günlerde Popüler

Edirne Ticaret Borsası Side