26 Haziran 2022
19.4 C
Edirne
Ana SayfaEDİRNEMÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARINDAN ‘TÜKENİYORUZ’ AÇIKLAMASI

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARINDAN ‘TÜKENİYORUZ’ AÇIKLAMASI

-

Edirne’de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu, derin ekonomik krizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını etkilediğini açıkladı. İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Egemen Kurtdere, kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki iş alanlarının daraltıldığını, işten çıkarılma korkusu içinde olduklarını söyledi.

Edirne’de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu, Saraçlar Caddesi’nde yaptığı “Geziye, emeğimize, mesleğimize sahip çıkıyoruz” başlıklı basın açıklamasında, taleplerini dile getirdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri

Egemen Kurtdere, hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluğun toplumun tüm kesimlerini tükenme noktasına getirdiğini, derin ekonomik krizin mühendis, mimar ve şehir plancılarının hayatlarını da etkilediğini kaydetti.

Kurtdere, “Uzun yıllardır sistematik olarak uygulanan neoliberal politikalar sonucunda, kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik ve sosyal koşulları, üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye geriletilmiştir. Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki iş alanları daraltılmıştır.

Ücretli çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşulları kriz derinleştikçe daha da zorlaşmaktadır. İşten çıkarılma tehdidini her zaman yanı başında hisseden meslektaşlarımız kriz koşullarında ilk gözden çıkarılacaklar listesinde bulunuyor. İşsizlik tehlikesi; düşük ücretlerle esnek, güvencesiz ve sağlıksız koşullarda çalışma mecburiyetinin hatırlatıcısı olarak meslektaşlarımız üzerinde açık bir tehdit oluşturuyor.

Ücretlerimiz enflasyon karşısında giderek eriyor ve yaşam standardımız dibe doğru çekiliyor. İşsiz kalma, mühendis emeğinin değersizleşmesi ve niteliksiz işlerde istihdam edilme meslektaşlarımızın en önemli sorunu haline gelmiş durumda. Nitelikli bir eğitim alan, köklü üniversitelerden iyi derecelerle mezun olmuş birçok genç meslektaşımız, mesleki, maddi ve sosyal tatminsizlik nedeniyle geleceğini yurt dışında arıyor” dedi.

Kurtdere, mimar, mühendis ve şehir plancılarının iktidardan acil taleplerini dile getirdi.

Kurtdere, “Nitelikli işgücümüzün heba olmasına neden olan işsizlik sorunu derhal çözülmelidir. Tüm meslektaşlarımıza güvenceli istihdam sağlanmalıdır. SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının “Asgari Ücret Denetim Protokolü” ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamı artırılmalıdır. Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmelidir, ek göstergeler 4800-6400 aralığına yükseltilmelidir.

KHK ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımız tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmelidir. Özelleştirme uygulamalarına son verilmeli, yeniden kamulaştırma yapılmalıdır” dedi.

Gözden Kaçmasın

Son Günlerde Popüler

Edirne Ticaret Borsası Side

Trakya Bölgesi