21 Mart 2023
16 C
Edirne
Ana SayfaEDİRNETMMOB’DAN GEZİ’YE ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI!

TMMOB’DAN GEZİ’YE ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI!

-

TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu, ‘Gezi için adalet nöbetinin 100’ncü’ gününde özgürlük çağrısı yaptı. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan basın açıklamasını okuyan TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Egemen Kurtdere, “Gezi’ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 100. günde bir kez daha sesleniyoruz, Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın” dedi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından Türkiye genelinde yapılan eş zamanlı basın açıklamasında Gezi için adalet nöbetinin 100’ncü’ gününde özgürlük çağrısı yapıldı.

Saraçlar Caddesi’nde yapılan basın açıklamasını okuyan TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu sekreteri Egemen Kurtdere, Gezi davası karar duruşmasının üzerinden yüz gün geçtiğini belirterek, “Osman Kavala tam 1737 gündür, diğer arkadaşlarımız ise 100 gündür haksız ve suçsuz yere cezaevinde tutuluyor. Arkadaşlarımızın masumiyetine inanıyor, bu hukuksuzluğu kınıyoruz” dedi.

Gezi parkının park olarak kalması için, mesleki etik ilkeleri gereği mücadele ettiklerini belirten Kurtdere, Gezi’nin doğal alanları, meraları, kıyıları, ormanları, kamusal alanları koruma düşüncelerinin kesiştiği simgesel bir mekana dönüştüğünü kaydetti.

Kurtdere, “Meslek alanlarımızın tarihsel birikimle oluşmuş temel ilkeleri çerçevesinde halka ait olanı korumak, kamu yararını savunmak biz mühendis, mimar ve şehir plancılarının temel görevidir. Bu görev doğrultusunda, İstanbul kentinin en önemli kamusal alanlarından biri olan Gezi Parkı’nı korumak, Gezi Parkı park olarak kalsın diye mücadele etmek mesleki etik ilkelerimizin bir gereğiydi.

2013 Haziran’ında, korunması gereken yalnızca kamusal alanlar da değildi üstelik. İktidarın baskı politikaları, temel hak ve hürriyetleri günden güne askıya alması yurttaşların nefes almasını daha da zorlaşıyor, ülkenin geleceği karanlığa gömülüyordu.

Aydınlık bir geleceği savunma, düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkma ile doğal alanlarımızı, meralarımızı, kıyılarımızı, ormanlarımızı, kamusal alanlarımızı koruma düşüncelerinin kesiştiği simgesel bir mekana dönüştü Gezi” dedi.

Kurtdere, Gezi için adalet nöbetinin 100’ncü gününde ‘arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın’ çağrısında bulundu.

Kurtdere, “Arkadaşlarımızın nezdinde milyonların örgütlülüğünü, milyonların talebini hapsetmek istiyorlar.

Biliyoruz ki bugün yaşanan derin yoksulluktan, ülkenin çöküşünden çıkışın yolu Gezi Direnişi’nde ayağa kalkan milyonların örgütlülüğünden geçiyor.

Hukuksuz tutuklama kararlarının verildiği günden itibaren başlattığımız ve bugün 100. Gününe giren Adalet Nöbetleri vesilesiyle bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz: TMMOB ve bağlı Odaları olarak, mesleki ve teknik bilgimizi halkın yararına kullanmaya devam edeceğiz, arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağız ve bu ülkenin en görkemli halk hareketi olan Gezi’ye sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 100. günde bir kez daha sesleniyoruz: Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın, Gezi kazanacak” dedi.

Gözden Kaçmasın

Son Günlerde Popüler

Edirne Ticaret Borsası Side

Trakya Bölgesi