26 Haziran 2022
29.3 C
Edirne
Ana SayfaEDİRNEYERELHEKİMLER HAKLARINI İSTİYOR

HEKİMLER HAKLARINI İSTİYOR

-

Sağlık çalışanları, ‘geçinemiyoruz, oyalama değil hakkımızı istiyoruz” diyerek iktidarı bir kez daha uyardı. Edirne Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, hekimlerin ekonomik ve özlük haklarıyla ilgili yeni yasa tasarısının en kısa zamanda meclise sunulması istendi.
 

Bir süre önce iş bırakma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışan sağlık çalışanları, ekonomik ve özlük hakları için iktidarı bir kez daha uyardı. Edirne Tabip Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada “vazgeçmiyoruz, oyalama değil hakkımızı istiyoruz” denildi.

Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarında kısmi düzeltme getiren yasa tasarısının tüm partilerin oybirliği ile kabul edilmesine rağmen, iktidar tarafından geri çekildiği hatırlatılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tarafından hekimlere zam müjdesi verilmiş ancak hemen ardından tasarının geri çekilmesine dair iki çift söz dahi kurulmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Enflasyonun gerçek anlamda %50’nin üzerine çıktığı, açlık sınırının 4 bin 13 lira, yoksulluk sınırının 13 bin 73 lira olduğu şartlarda hekimler olarak geçinemiyoruz, emeğimizin karşılığını alamıyoruz. 15 Aralık günü yaptığımız bir günlük G(ö)REV, bir uyarıydı! Almakta olduğumuz maaşlarımız emeğimizin karşılığı değildir. Bu denli yoğun emek çalıştığımız koşullarda emeğimizin değersizleştirilmesini kabul etmiyoruz.

Bugün geldiğimiz nokta, uzun yıllardır sağlıkta adım adım yaratılan çöküşün bir sonucudur. Konu salt bir zam meselesi değildir. Mesele sağlığa 5 dakikada üretilebilecek bir meta olarak bakılan sistemdedir. Mesele, hekimlik değerlerinin yok sayılması, bilimin değil ekonomik çıkarların ön plana koyulması, mesleğimizi önemini görmezden gelen anlayıştır. Ekonomik krizin ve bu değersizleştirmenin sonucu olarak yoksullaşma, sağlık emekçilerini artık çalışamaz hale getirmiştir.

Konu, çalışma koşullarımızın her geçen gün kötüleşmesi, şiddetin her geçen gün artmasıdır. En fazla hastalanan ve ölen meslek grubu olmamıza rağmen COVID-19’un meslek hastalığı sayılmamasıdır. Sorun koruyucu değil tedavi edici, kamucu değil özelleştirmeci sağlık anlayışını dayatan sağlık sistemindedir. Hekimler ülkemizdeki çalışma koşullarının güçlüğü ve emeğinin karşılığını alamaması nedeni ile yurt dışına göç etmektedir. Toplumun her kesiminden yükselen GEÇİNEMİYORUZ seslerini artık iktidar duymak zorundadır.  

 “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığımız mücadele programında hiçbir talebimizden vazgeçmiyoruz. Toplumun sağlığı sağlık çalışanlarının sağlığından geçer. Meclisin açılması ile özlük haklarımıza yönelik düzenlemelerin acilen gündeme alınmasını talep ediyoruz. Sunulan tasarıdan daha geri bir düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğimizi, üretimden gelen ve emeğimizden aldığımız gücümüzü kullanmaktan kaçınmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz” denildi.

Gözden Kaçmasın

Son Günlerde Popüler

Edirne Ticaret Borsası Side

Trakya Bölgesi