2 Şubat 2023
8.9 C
Edirne
Ana SayfaEDİRNEBİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU: EMEKTEN YANA BÜTÇE İSTİYORUZ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU: EMEKTEN YANA BÜTÇE İSTİYORUZ

-

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Koç, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2023 bütçesiyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Emekten, emekçiden yana bir bütçe istiyoruz. Üretimden, tarımdan, ilerlemekten yana bir bütçe istiyoruz. Devletin kaynaklarının, yurttaşların yararına kullanıldığı bir bütçe istiyoruz. AK Parti iktidarının yıllardır bizlere dayattığı bütçeleri kabul etmiyoruz.” dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan 2023 bütçesine, Saraçlar Caddesi’nde yaptığı basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Mehmet Koç; emekten, emekçiden, üretimden, tarımdan yana bir bütçe istediklerini söyledi.

Koç, “Meclisin gündeminde olduğu ve plan görüşmelerinde bakanlıklara ayırılan bütçelerde yurttaşlardan yana bütçe yapılması gerekmektedir. Ülkemizde ekonomik kriz derinleşmekte, yurttaşların yaşam şartları zorlaşmaktadır. Yurttaşlar; ekonomik krizi çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde hissetmektedir. Ekonomik krizin her geçen gün ağırlaştığı koşullarda AK Parti iktidarı sadece krizi izlemekle yetinmektedir. Ekonomik krizin sorumluluğunu stokçulara, marketlere, muhalefete ve dış güçlere yüklemekte, yanlış politikalarının bedelini ise yurttaşlara acı bir şekilde ödetmektedir.

2023 bütçesi krizi fırsata çevirenlerin kârını artırmaya yöneliktir. Yurttaşımızın mutfağındaki temel besin maddelerini karşılamasını değil, açlık ve yoksullukla boğuşmasını hızlandırmaya yöneliktir. Toplumun tüm kesimlerini oluşturan işçi, memur, emekli, esnaf ve emeğiyle geçinenlerin ortak talebi 2023 bütçesinde yeterli payı almak, tüm zamların geri çekilmesi ve maaşların insanca yaşam seviyesine getirilmesidir. 2023 bütçesi yüksek enflasyon oranlarına çare olacak şekilde düzenlenmeli, toplumun tüm kesimlerinden STK’larla ortak hareket edilerek yurttaşların sorunlarına yönelik hazırlanmalıdır. Toplumun çıkarlarını değil seçim yatırımlarını ve sınıfsal çıkarlarını gözetecek bu bütçe görüşmelerinde yurttaşlardan yana bir tavır sergileneceğinden yana hiçbir iz yoktur.

AK Parti’nin 2023 bütçesi emekçiler için açlık ve yoksulluktur. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; toplumdan yana olmayan bir bütçeyi kabul etmiyoruz. Emekçiler, emekliler ve kamu çalışanları olarak sefalet oranlarındaki maaşlarla üç haneli rakamları aşan enflasyonla mücadele etmeyi kabul etmiyoruz. AK Parti iktidarının artık zengini zengin etme çabasını ve seçim yatırımlarını yurttaşların emeklerinden kesilen paralarla finanse etmeyi bırakıp, yurttaşın refahına yönelik bir bütçe hazırlanmasından yana tavır sergilemesi gerekmektedir.

AK Parti iktidarının yıllardır zenginlere ve yandaşlara ayırdığı bütçeleri kabul etmiyoruz. Sermayenin çıkarlarını gözettiği emekçi yurttaşlarımızı ise her geçen gün açlığa teslim edecek bir bütçeyi kabul etmiyoruz. Kamu çalışanlarının sorunlarını görmezden gelindiği, elektrik doğalgaz, konut ve gıda gibi yaşamsal maliyetlerde yaşanan olağanüstü fiyat artışlarına çözüm üretmeyecek bir bütçeyi kabul etmiyoruz. Kendi yurttaşları işe gidecekleri yol masraflarını nasıl karşılayacağını düşünürken, AK Parti iktidarının olağanüstü şatafatlı hayatlarını finanse edeceği bir bütçeyi kabul etmiyoruz. Kendi itibarlarından kendi şatafatlarından tasarruf yapıp yurttaşların yaşam hakkını gözetecek, yurttaşların refahına yönelik bir bütçe istiyoruz. Gelirlerimizden ve tüketimlerimizden kesilen vergilerle bizleri günden güne fakirleştirirken devletin kaynaklarını seçim giderleri uğruna ve yandaşa aktarılmasını asla kabul etmiyoruz. Emekten emekçiden yana bir bütçe istiyoruz. Üretimden, tarımdan, ilerlemekten yana bir bütçe istiyoruz. Devletin kaynaklarının devletin yurttaşlarının yararına kullanıldığı bir bütçe istiyoruz. AK Parti iktidarının yıllardır bizlere dayattığı bütçeleri kabul etmiyoruz. Aksi halde bunun hesabı sandıkta sorulacaktır.” dedi.

Gözden Kaçmasın

Son Günlerde Popüler

Edirne Ticaret Borsası Side

Trakya Bölgesi