24 Haziran 2022
28.2 C
Edirne
Ana SayfaEDİRNEYAŞAMMAHKEME KARARI AÇIKLANDI

MAHKEME KARARI AÇIKLANDI

-

Edirne merkez Kocasinan Mahallesi’nde semt sakinlerinin karşı çıkmasına rağmen inşa edilen trafo binası için İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi ‘kaldırılması’ yönünde kararı verdi. Kararla ilgili basın toplantısı düzenleyen Fulya Furkan Ermin sonucun halk için olumlu olduğunu söyledi.
 

Edirne'de 2016'dan bu yana Kocasinan Mahallesi'nde semt sakinlerinin yeşil alana yapılan trafo binası için sürdürdüğü hukuk savaşında İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi kararını açıkladı. 20 Eylül 2017 günü oy birliği ile açıklanan kararda bilirkişi raporları ve yapılan itirazlar doğrultusunda trafo binasının kaldırılması kararı verildi.

Konuyla ilgili Mahalle Temsilcisi Fulya Furkan Ermin, Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük, TMMOB İKK Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Nihat Çolak ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Yıldırım basın açıklaması yaptı.

Toplantıda konuşan Mahalle Temsilcisi Fulya Furkan Ermin, kentlilerin artık elde kalan yeşil alanları korumak konusunda duyarlı olduğunu ifade etti.

Fulya Ermin; “Ticaret dışı kalmış yeşil alanların yok denecek kadar azaldığını, yıllardır adeta işgal edilmiş yerlerin mevzuat dışı, haksız kullanımına seyirci kalındığını, Belediyenin pek azına müdahale edebildiğine tanık oluyoruz. Kentimizin tüm yeşil alanlarının gözden geçirilerek, mevzuat dışı yapılanmaların yıkılması ve halkın ücretsiz de kullanabileceği mekânların arttırılması gerekmektedir” dedi.

Ermin, Edirne Merkez Hacılar Ezanı mevkii 1975 ada 1 parsel no lu taşınmazı imar planlarında park alanı iken plan tadilatı yapılarak 06.10.2016 tarih ve 2016/195 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kısmen trafo alanına dönüştürüldüğünü anlatarak devam ettiği konuşmasında sürecin nasıl bu noktaya geldiğini açıkladı. Meclis kararına yaptıkları itirazların reddedildiğini söyleyen Ermin şöyle devam etti; 

“İtirazlarda; plan tadilatının kamu yararına ve imar mevzuatı ile şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, park alanının trafo alanına dönüştürülmesinin can ve mal güvenliği bakımından tehlike oluşturacağı, imar planına ve plan notlarına aykırı olduğu belirtilmişti. Dava süreçlerinde de T.Ü. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan talep edilen “trafonun insan sağlığı ve çevreye etkileri ölçümü” yaptırılarak olumsuzluk raporu sunulmuştu.

Yani; TREDAŞ Kocasinan Mahallesindeki trafosunu yenilemek istemiş ve belediyemizden yer önerisi talep etmiştir. Belediye yetkilileri de Ekol Hastanesi yanında, hastaların gölgesinde oturduğu çamların ekili olduğu alanı trafo yapımı için uygun görmüştür. Değişik kurumların ve kişilerin ilgililerle yaptığı görüşmeler sonuç vermemiş ve yerin verilmesi meclis kararı olarak uygun görülmüştür.”

Konunun hukuka taşınmasının ardından Kent Konseyi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği'nin de davaya müdahil olduğunu söyleyen Ermin; “Sonuçta, 2016/1631 esas no ile görülen dava 2017/1329 karar no ile İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 20.09.2017 günü oy birliği ile açıklanmıştır. Kararda bilirkişi raporları ve yapılan itirazlar doğrultusunda trafo binasının kaldırılması kararı verilmiştir. Bu karar; kentin örgütlü kesimlerinin savunduğu hukuk, imar mevzuatı ve kamu yararı ilkelerinin bir kez daha haklılığını göstermiştir. Biz kentliler olarak, halkın sağlıklı temiz, yeşil bir çevrede, ortak yaşam alanlarının sosyal kültürel ihtiyaçları da dikkate alınarak koruyup geliştirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı ziyaret eden Fulya Furkan Ermin Belediye Başkanı ile aralarında geçtiğini iddia ettiği diyaloğu şu sözlerle anlattı:

TMMOB İKK Başkanı ve İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Nihat Çolak da yeşil alanların, üzerindeki 2-3 ağaçla tarif edilebilecek yerler olmadığını ifade etti.

Gözden Kaçmasın

Son Günlerde Popüler

Edirne Ticaret Borsası Side

Trakya Bölgesi