24 Haziran 2022
24.9 C
Edirne
Ana SayfaEDİRNEYAŞAMTMMOB: İKTİDARIN DAYATTIĞI KADERE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

TMMOB: İKTİDARIN DAYATTIĞI KADERE TESLİM OLMAYACAĞIZ!

-

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Edirne İl Temsilciliği tarafından sektörün yaşadığı sorunlar hakkında gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Yoksullukta uzlaşmayacağız! İktidarın bize dayattığı bu kadere teslim olmayacağız! Sorunlarımızı görmezden gelen iktidara inat, sorunlarımıza hep birlikte çözüm üreteceğiz.” ifadelerine yer verildi.
 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 81 ilde eşzamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Edirne’de de Harita ve Kadastro İl Temsilcisi Egemen Kurtdere tarafından yapılan basın açıklamasında, sektörün yaşadığı sorunlar gündeme getirildi. Siyasi iktidarın sorunları görmezden geldiğini belirten Kurtdere, halkın taleplerine kulak tıkandıkça krizin daha da büyüdüğünü ifade etti.

Harita Ve Kadastro İl Temsilcisi Egemen Kurtdere tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Bu ülkedeki 600 binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısının sesi olarak bizler, Kasım ayı başından bu yana emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkmak, sorunlarımıza çözüm bulmak için kampanya yürütüyoruz. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin Meclis komisyonlarında tartışılmaya başlanmasıyla beraber bizler de meslektaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarını geliştirmek için yoğun çaba içerisine girdik. Birliğimize bağlı odalarımızın tüm şube ve temsilciliklerine taleplerimize ilişkin pankartlar astık. İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla basın açıklamaları yaptık. Broşürler, bildiriler yayınladık. Milletvekillerine ve siyasi partilere gönderdiğimiz yazılarla, sosyal medya kampanyalarıyla sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi dile getirdik.

Kriz döneminde meslektaşlarımızın giderek derinleşen sorunlarının çözümü için işsizlik sorununun çözülmesini, diplomalı işsizliğin ortan kaldırılmasını istedik. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdamının arttırılmasını ve tüm meslektaşlarımız için kadrolu, güvenceli istihdam sağlanmasını istedik.  Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergelerinin artırılarak, ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesini istedik. SGK ile TMMOB arasında ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücret denetim protokolünün ivedilikle yürürlüğe konulmasını istedik. OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile haksız ve hukuksuz biçimde kamu görevinden ihraç edilen meslektaşlarımızın tüm haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmesini istedik. Özelleştirme uygulamalarına son verilerek özelleştirilen kamu kuruluşlarının yeniden kamulaştırılmasını istedik. Toplumun güvenliğinin sağlanması için zorunlu olan kamusal mesleki denetimleri ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerin ve serbestleştirme uygulamalarının sonlandırılmasını istedik.

İstedik ki, her geçen gün artan hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk karşısında meslektaşlarımızın hayatları daha da zorlaşmasın. İstedik ki, bu ülkenin tüm zenginliklerinde, üretilen tüm değerlerinde emeği olan, hayatı yaratan mühendis, mimar ve şehir plancılarının emeği zayi olmasın. İstedik ki, bütçeden emekçilere, yoksul halka, kamusal yatırımlara, kamu hizmetlerine daha fazla pay ayrılsın. Krizin tüm yükünün emekçilere yıkılmayacağı insanca yaşayabileceğimiz bir gelir düzeyi ve adil bir vergi sistemi istedik.

Ne yazık ki siyasi iktidar tüm taleplerimize kulak tıkadı. Bütçe görüşmelerini halkın sorunlarının çözümü için bir fırsat olarak kullanmak yerine, muhalefet milletvekilleri ile laf yarıştırmak, kavgaya tutuşmak için kullandı. Siyasi iktidar halkın taleplerine kulak tıkadıkça, halkın sorunlarını göz ardı ettikçe kriz daha büyüyor. Paramızın değeri her geçen gün daha da düşüyor, hayat pahalılığı daha da artıyor, geçinmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Tüm ülke olarak her gün daha fazla yoksullaşırken, borçlarımız daha da artıyor. Siyasi iktidar, paramızın pula dönmesini, geniş halk kesimlerinin yoksullaşmasını, reel ücret kaybını engelleyemediği için şimdi bu sefaletimizi kalıcı hale getirecek bir ekonomik düzeni bize kurtuluş olarak sunmaya çalışıyor. Yoksullukta uzlaşmayacağız! İktidarın bize dayattığı bu kadere teslim olmayacağız! Emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden gelen iktidara inat, sorunlarımıza hep birlikte çözüm üreteceğiz. Meslektaşlarımızın taleplerinin taşıyıcısı, emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimlerin gür sesi olacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın TMMOB!”

Gözden Kaçmasın

Son Günlerde Popüler

Edirne Ticaret Borsası Side

Trakya Bölgesi