“EĞİTİM-İŞ, ‘ENSAR’I YARGIYA TAŞIYACAK”

  0
  22

  Dün refikimiz Yenigün Gazetesi’nde “Eğitim-İş, ‘ENSAR’ı Yargıya Taşıyacak” başlıklı bir haber vardı.

  Haberin içeriğinde; Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar’ın bir demeci vardı.

  Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar demecinde; Milli Eğitim Bakanlığı ile ENSAR Vakfı arasında imzalanan protokolü açıklıyor ve eleştirilerini sıralıyordu.

  Türk Milli Eğitiminin nerelere götürülmek istendiğinin ipuçlarını veren bu protokol için Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar’ın açıklamalarından kısa özetler sunacağım.

  Sonra değerlendirmeyi yaparız.  

  -Bu protokol sayesinde ENSAR Vakfının okullarda öğrencilere yönelik sanatsal, sportif, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimi desteklemeye yönelik eğitim, seminer, proje, gezi, kitap okuma, yarışma, kamp, yaz okulu adı altında etkinlikler düzenleyebilmesine olanak sağlandığı ortaya kondu.

  -Kitap okuma etkinliği adı altında öğrencilerin hangi eserlere mecbur bırakılacağı meçhul.

  -Bakanlık bünyesindeki Halk Eğitim Müdürlükleri, Vakfın protokol kapsamında düzenleyeceği gezi, kamp, eğitim, yarışma gibi etkinliklere katılım sağlanmasına çalışılacak.

  -Vakıf ile Bakanlık, ortaklaşa belirledikleri kulüpleri liselerde kuracaklar.

  -Bakanlık ile ENSAR Vakfı arasında imzalanan protokol, tarafların uzlaşmaları ile sonlandırılabilecek.

  -Geçerlilik süresi 5’yıl olarak lense edilen protokol 5’yılın sonunda yenilenmemesi halinde bir 5’yıl daha devam edecek.

  -Müşterek yapılacak etkinlikler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıf çalışanlarına para ödeyecek.  

  Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Nedim Zobar basın açıklamasını şu değerlendirmeyle bitiriyor;

  “Vakıf ve derneklerin Milli eğitim sistemine bu yolda dahil edilmesi Anayasa’ya aykırıdır.

  Daha yakın zamanda eğitim sistemine nüfus etmesi sağlanan FETÖ’nün tahribatı, tüm Türkiye’yi sarstı. Devletin asli görevlerinin başında gelen eğitimi cemaatlere peşkeş çekmemeyi öğrenmeniz için daha kaç defa “kandırılmanız” gerekiyor.

  Eğitim-İş olarak laik eğitim ve sosyal devlet ilkelerine aykırılık taşıyan hiçbir uygulamaya geçit vermeyeceğiz.” 

  Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Sn. Nedim Zobar’ın açıklaması Atatürk İlke Ve Devrimlerine bağlı, laik eğitimden yana olan her yurttaşımız için bir uyarı niteliğindedir. Türk Milli Eğitiminin dinsel kökenli olduğu bilinen vakıf ve cemaatlere kısmen de olsa bırakılması; Laik, Demokrat, Sosyal bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti için asla iyi sonuçlar vermeyecektir.

  Bu konuda Laik Cumhuriyetten yana olanların da uyanık olmaları ve güçlerini birleştirmeleri gerekiyor.

  Bizi uyardığı ve aydınlattığı için Eğitim-İş Edirne Şube Başkanı Sn. Nedim Zobar’a teşekkür borcumuz vardır.